REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9053
Tytuł: Nowa regulacja stosunku pracy nauczycieli akademickich – zagadnienia sporne
Inne tytuły: The New Regulation of the Employment Relationship of Academic Teachers – Contentious Issues
Autorzy: Dubowik, Anna
Słowa kluczowe: academic teachers
university
employment relationship
employment contract
employees’ duties
nauczyciele akademiccy
uczelnia
stosunek pracy
umowa o pracę
obowiązki pracowników
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 71-87
Abstrakt: The Law on Higher Education and Science of 2018 is the ninth act regulating the employment of academic teachers in Poland. This Act does not introduce a breakthrough in the model of employing academic teachers although it introduces significant changes. They concern the employment contract as the basis of the employment relationship or a new catalogue of academic teacher positions. The new regulations raise a number of doubts regarding e.g. the duties of academic teachers, the impact of public or private status of the university on the situation of employees and intertemporal issues. These issues were analysed in the article.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Polska
Nota biograficzna: Anna Dubowik – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
E-mail: a.dubowik@wpia.uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9053
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.06
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3466-8960
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_A_Dubowik_Nowa_regulacja_stosunku_pracy_nauczycieli_akademickich.pdf3,94 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.