REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9052
Tytuł: Stosowanie art. 25 Kodeksu pracy w szkolnictwie wyższym
Inne tytuły: Implementation of Article 251 of the Labour Code in Higher Education
Autorzy: Rutkowska, Beata
Słowa kluczowe: Council Directive 99/70/EC
the Labour Code
employment agreement for definite time
limitation of employment based on employment agreements for definite time
higher education
employees of universities
dyrektywa Rady 99/70/WE
kodeks pracy
umowa o pracę na czas określony
ograniczenia w zawieraniu umowy/umów o pracę na czas określony
szkolnictwo wyższe
pracownicy uczelni
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 59-70
Abstrakt: The Law on Higher Education and Science states that article 251 of the Labour Code which concerns the limitation of employment based on employment agreements for a definite time, on one hand, does not apply to first-time employed university teachers, to teachers for whom universities are not the main place of work nor teachers who are pensioners. On the other hand, the regulations of this article are still in effect with regard to the rest of university teachers and all other employees thereof. This solution cannot be positively evaluated due to its legislative inappropriateness in such aspects as excluding regulations concerning the limitation of employment based on employment agreements for a definite time and the results of exceeding those limits with simultaneous inclusion of regulations establishing exceptions to limits and employer’s obligations to implement them; and due to the legislation’s content such as inapplicability of article 251 of the Labour Code to the teachers for whom universities are not the main place of work and teachers who are pensioners, without adopting any type of mechanism excluding the excessive employment of these employee groups based on renewal of employment agreements for a definite time, as required by directive 99/70/EC. It is advisable to introduce changes in this field. It seems particularly worth noting that the proposal of enumerative determination in the Law on Higher Education and Science of cases in which university teachers could be employed under employment agreements for a definite time.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Nota biograficzna: Beata Rutkowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
E-mail: beatarut@umk.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9052
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.05
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1920-8261
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_B_Rutkowska_Stosowanie_art_25_kodeksu_pracy_w_szkolnictwie_wyzszym.pdf2,95 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.