REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9051
Tytuł: (Nie)zależność doktoranta w kształtowaniu drogi badawczej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Inne tytuły: (In)dependence of a PhD Student in Shaping the Research Route on the Basis of the Act on Higher Education and Science
Autorzy: Florczak, Izabela
Słowa kluczowe: doctoral school
PhD student
promoter
training program
individual research plan
szkoła doktorska
doktorant
promotor
program kształcenia
indywidualny plan badawczy
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 49-58
Abstrakt: Pursuant to the Act on higher education and science, PhD students are educated at a doctoral school. The PhD student prepares a dissertation under the supervision of a supervisor (sometimes also an auxiliary supervisor) leading his scientific path based on the training program and individual research plan. The research work of the doctoral student remains independent as it was in the previous legal reality. However, the degree of PhD students` impact on the research path is much greater. A PhD student remains part of the institutionalized system, in which he has to perform certain duties and through which he is evaluated for the progress of his research. The PhD students` dependence is also related to non-legal factors – individual personnel relations. The presented text covers the situation of the doctoral student on all the above mentioned criteria creating a coherent picture of his (in)dependence in shaping the research route.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Polska
Nota biograficzna: Izabela Florczak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
E-mail: iflorczak@wpia.uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9051
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.04
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3167-3382
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_I_Florczak_(Nie)zaleznosc_doktoranta_w_ksztaltowaniu_drogi_badawczej.pdf2,41 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.