REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9040
Tytuł: Ewolucja podstaw normatywnych wolności gospodarczej w Polsce w XX wieku
Inne tytuły: The history of law basics of freedom of economic activity in Poland in the 20th century
Autorzy: Zapolska, Karolina
Słowa kluczowe: wolność gospodarcza
Konstytucja RP
przedsiębiorca
ograniczenia wolności gospodarczej
the freedom of business activity
Constitution of the Republic of Poland
entrepreneur
imitation of the freedom of economic activity
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 18, Z. 2, 2019, s. 267-286
Abstrakt: Rzeczpospolita Polska gwarantuje wolność gospodarczą, która stanowi jednocześnie fundament gospodarki rynkowej. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej mogą być nakładane tylko w drodze ustawy lub ze względu na ważny interes publiczny. Celem artykułu jest analiza ewolucji podstaw prawnych wolności działalności gospodarczej w Polsce w XX w. Autorka przedstawia rozwiązania normatywne w zakresie wolności gospodarczej w okresie międzywojennym, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po 1989 r. oraz po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Uwzględnia również podejście do wolności gospodarczej w doktrynie prawa.
The Republic of Poland shall guarantee the freedom of business activity. It constitutes the foundation of a market economy. Restrictions on the freedom of economic activity may be imposed only by means of statute or when the public interest is threatened.The purpose of this article is to analyse the evolution of business activity freedom in Poland in the 20th century. The author presents normative solutions in the field of economic freedom in the interwar period, the Polish People’s Republic, after 1989, and after Poland’s accession to the European Union. The article also includes the approach to economic freedom in legal doctrine. The paper also shows content elements of freedom of business activity in doctrinal meaning.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: k.zapolska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9040
DOI: 10.15290/mhi.2019.18.02.12
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2859-6996
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2019, tom XVIII, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_18_2_2019_K_Zapolska_Ewolucja_podstaw_normatywnych_wolnosci_gospodarczej.pdf186,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.