REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9032
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorUtkin, Joanna E.-
dc.date.accessioned2020-05-04T09:36:29Z-
dc.date.available2020-05-04T09:36:29Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationMiscellanea Historico-Iuridica, T. 18, Z. 2, 2019, s. 69-90pl
dc.identifier.issn1732-9132-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9032-
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest wydobycie z cienia roztaczanego przez Jana Kantego Wołowskiego, najwybitniejszego prawnika o tym nazwisku, postaci dwóch niespokrewnionych z nim braci Wołowskich, znakomitych adwokatów: Jana Tadeusza i Hieronima. Jan Tadeusz Wołowski miał długi staż zawodowy i był uznawany za wzór adwokata. Hieronim Wołowski, choć ceniony adwokat, krócej należał do palestry, był za to powstańcem listopadowym. Jan Tadeusz i Hieronim Wołowscy byli ciotecznymi braćmi sławnej pianistki Marii Szymanowskiej z Wołowskich, co nie pozostało bez wpływu na ich życiorysy. Jak się natomiast okazało, znanym prawnikiem spokrewnionym z Janem Kantym Wołowskim był Feliks Jeziorański. Wszyscy oni pochodzili z rodzin ochrzczonych frankistów. Mit o istnieniu jednej franki-stowskiej rodziny Wołowskich jest sprzeczny z wiedzą zawartą w Wielkiej genealogii Minakowskiego. Tematem przewodnim opracowania jest przedstawienie dwudziestoletniej kariery zawodowej Hieronima Wołowskiego na tle dziejów jego rodziny. Pokazane jest pochodzenie Hieronima od Franciszka Wołowskiego – kupca korzennego i Teresy Lanckorońskiej. Tematem towarzyszącym jest połączenie wiedzy o życiu i o karierze słynnego adwokata, Jana Tadeusza Wołowskiego. Wybory życiowe i zawodowe Hieronima były podejmowane pod wpływem rad zawodowych Jana Tadeusza oraz obserwacji jego porażek i sukcesów matrymonialnych. Przypomniane jest też zaangażowanie Hieronima i jego brata Andrzeja w powstanie listopadowe. Na zakończenie zasygnalizowany jest udział dwóch synów Hieronima w powstaniu styczniowym.pl
dc.description.abstractThe aim of the presented article is to present the lives of the Wołowski brothers, Jan Tadeusz and Hieronim, and to bring them out of the shadow casted by the most eminent and not related to them Jan Kanty Wołowski. Jan Tadeusz Wołowski had a long professional career and was recognized as a model barrister. Hieronim Wołowski had shorter professional practice as a lawyer, but was also a November insurgent. Jan Tadeusz and Hieronim Wołowski were cousins of the famous pianist Maria Szymanowska née Wołowska, what definitely affected their lives. As it turned out, the known lawyer Feliks Jeziorański was related to Jan Kanty Wołowski. They all descended from the baptized Frankists families2. The myth of the existence of one Frankist Wołowski family is contrary to the information presented in Minakowski’s Great Genealogy. The leading subject of this study is to present the twenty years of the professional career of Hieronim Wołowski against the background of his family’s history. It shows the descent of Hieronim from Franciszek Wołowski, the spice merchant, and Teresa Lanckorońska. The secondary subject is to spread knowledge about the life and career of the famous advocate, Jan Tadeusz Wołowski. Hieronim’s life and professional choices were influenced by Jan Tadeusz’s vocational advice and observation of his matrimonial failures and successes. The involvement of Hieronim and his brother Andrzej in the November Uprising is also recalled. Finally, the participation of two sons of Hieronim in the January Uprising is mentioned.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectKrólestwo Polskiepl
dc.subjectkariery i rodziny prawnikówpl
dc.subjectKingdom of Poland/Congress Polandpl
dc.subjectcareers and families of lawyerspl
dc.titlePotomkowie kupca Wołowskiego – prawnicy, powstańcy w XIX stuleciupl
dc.title.alternativeDescendants of Wołowski, the merchant – lawyers, insurgents in the 19th centurypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/mhi.2019.18.02.04-
dc.description.Emailjutkin@sgh.waw.plpl
dc.description.AffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.referencesGerber R., Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biograficzny, Wrocław 1977.pl
dc.description.referencesJeske-Choiński T., Neofici polscy, Sandomierz 2017 (reprint wydania Warszawa 1904).pl
dc.description.referencesKaczyńska E., Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesKarpińska M., Senatorowie, posłowie i deputowani Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesKędzierski T., Proces „dyktatora Nocy Listopadowej” – Piotra Wysockiego, „Palestra” 1977, nr 21/11(239).pl
dc.description.referencesKołodziejczyk R., Steinkeller Piotr Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. J. Tazbir, t. XLIII/3, Warszawa 2005, s. 336-342.pl
dc.description.referencesPapierowski A.J., Stefański J., Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny, Płock 2002, s. 597.pl
dc.description.referencesPędowski K., Wołowski Jan Tadeusz, [ w:] Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 1, Warszawa 1883, s. 480-481.pl
dc.description.referencesPol K., Poczet prawników polskich, wyd. 2 przejrzał i uzupełnił A. Redzik, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesRomański J., Wołowski Hieronim, [w:] Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 1, Warszawa 1983, s. 477-478.pl
dc.description.referencesSkorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854, Warszawa 1854.pl
dc.description.referencesSługocki L., Łabęcki Antoni, [w:] Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 1, Warszawa 1881, s. 230-233.pl
dc.description.referencesSuligowski A., Bibliografia prawnicza polska XIX i XX wieku, Warszawa 1911.pl
dc.description.referencesSyga T., Szenic S., Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa 1960.pl
dc.description.referencesSzenic S., Cmentarz Powązkowski 1790–1850. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1979.pl
dc.description.referencesTaras A., Anatomia nienawiści. Stosunki polsko-rosyjskie XVIII–XX w., Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesUtkin J.E., Wspomnienie o Witoldzie Święcickim. Czasy do 1944 roku, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2017, nr XVI, z. 2.pl
dc.description.referencesWitkowski W., Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim, Lublin 1986.pl
dc.description.referencesWitkowski W., Aleksander This i Jan Kanty Wołowski wybitni prawnicy Królestwa Polskie-go, Lublin 2001.pl
dc.description.referencesWołowski B., Z pamiętnika tułacza. Legion Polski we Francji w 1870–1871 roku, Lwów 1873.pl
dc.description.referencesWołowski L., Corps franc des Vosges. Souvenirs, Paris 1871.pl
dc.description.referencesWiadomości, „Gazeta rządowa Królestwa Polskiego”, nr 222 z 5 X 1839r., s.1700.pl
dc.description.referencesWiadomości, „Gazeta rządowa Królestwa Polskiego”, nr 197 z 7 IX 1841 r., s. 1549.pl
dc.description.referencesWiadomości, „Gazeta rządowa Królestwa Polskiego”, nr 174 z 10 VIII 1847 r., s. 1288.pl
dc.description.referencesArchiwum Państwowe w Płocku, zespół: akta stanu cywilnego par. rzym. – kat. św. Bartłomieja w Płocku.pl
dc.description.referencesArchiwum Państwowe w Toruniu, Oddział we Włocławku, zespół: akta stanu cywilnego par. rzym. – kat. Brześć Kujawskipl
dc.description.referencesAkt zgonu: Warszawa, ASC Cyrkuł IV, 156/1808,https://szukajwarchiwach.pl/72/186/0/-/3/skan/full/3gRPVgLVOLmk7IihjwXzfw (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt zgonu: Warszawa, św. Jan, 357/1831,https://szukajwarchiwach.pl/72/161/0/-/6/skan/full/yDM4UFgefsK_L2rJwC6e5g (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt małżeństwa: Brześć Kujawski, 60/1832, https://genealogiawarchiwach.pl/#query.query=60%252F1832&query.city=Brze%25C5%259B%25C4%2587+Kujawski&query.page=1&query.suggestion=false&query.thumbnails=false&query.facet=false&query.sortMode=DEFAULT&modal=256368355&goComment-s=false&searcher=big (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt zgonu: Warszawa, św. Jan, 522/1832, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?a-r=1&zs=0161d&sy=1832&kt=3&plik=520-525.jpg#zoom=1&x=563&y= (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt zgonu: Warszawa, św. Andrzej,169/1835, http://metryki.genealodzy.pl/metryka. php?ar=1&zs=0159d&sy=1835&kt=3&plik=167-170.jpg#zoom=1&x=2627 & y=147 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt zgonu: Warszawa, św. Andrzej, 179/1835, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php ?ar=1&zs=0159d&sy=1835&kt=3&plik=179-182.jpg#zoom=1&x=538&y= 240 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt małżeństwa: Płock, 22/1836, https://szukajwarchiwach.pl/50/155/0/-/20/#tabSkany (15.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt urodzenia: Warszawa, św. Andrzej, 333/1836, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1836&kt=1&plik=331-334.jpg#zoom=1&x= 2639 &y=404 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt małżeństwa: Brześć Kujawski, 2/1837,https://genealogiawarchiwach .pl/#query. qu ery=2%252F1837&query.city=Brze%25C5%259B%25C4%2587+Kujawski&query.suggestion=false&query.thumbnails=false&query.facet=true&query.sortMode=DEFAULT&modal=253050841&goComments=false&searche-r=big (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt zgonu: Warszawa, św. Andrzej,156/1837,http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php? ar=1&zs=0159d&sy=1837&kt=3&plik=155-158.jpg#zoom=1&x=938&y= 2331 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt urodzenia: Warszawa, Nawiedzenie NMP, 86/1838, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0160d&sy=1838a&kt=1&plik=083-086.jpg#zoom =1&x=2748&y=1735 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt urodzenia: Warszawa, Nawiedzenie NMP, 881/1838, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.phpar=1&zs=0160d&sy=1838a&kt=1&plik=879-882.jpg#zoom= 1&x=2512&y=127 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt urodzenia: 247/1840 Warszawa, św. Andrzej, 247/1840, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1840&kt=1&plik=247-250.jpg#zoom=1 &x=472&y=175 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt urodzenia: Warszawa, św. Jan, 542/1841, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=135&kt=3&skan=539-542.jpg#zoom=1&x=1675 &y=1294 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt urodzenia: Warszawa, Nawiedzenie NMP, 142/1842, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0160d&sy=1842&kt=1&plik=139-142.jpg#zoom=1& x=2372&y=1677 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt zgonu: Warszawa, św. Andrzej, 290/1842, http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1842&kt=3&plik=287-290.jpg#zoom=1&x=2830 &y=1668 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt zgonu: Warszawa, św. Aleksander, 334/1843, https://szukajwarchiwach.pl/72/162/0/-/21/skan/full/mxqt0W5gYehvn-QM0QRWxw (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt urodzenia: Warszawa, Nawiedzenie NMP, 16/1844, http://metryki.genealodzy.pl/ me-tryka.php?ar=1&zs=0160d&sy=1844&kt=1&plik=015-018.jpg#zoom=1&x =956&y=1680 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt zgonu: Brześć Kujawski, 17/1846, https://genealogiawarchiwach.pl /#query.query=17%252F1846&query.city=Brze%25C5%259B%25C4%2587+Kujawski& query.page=1&query.suggestion=false&query.thumbnails=false&query.fa-cet=false&query.sortMode=DEFAULT&modal=258099787&goComments =false&searcher=big (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAkt zgonu: Warszawa, św. Andrzej, 322/1848,http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php ?ar=1&zs=0159d&sy=1848&kt=3&plik=319-322.jpg#zoom=1&x=2667&y= 1471 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesNekrolog Hieronima Wołowskiego, [w:] M.J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealo-gia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.467624 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesAdam Wołowski, [w:] M. J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.717949 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesJan Kanty Wołowski, [w:] M.J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskie-go), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.206242 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesKarolina Emilia Wołowska, [w:] M.J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakow-skiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=12.110.187 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesLudwik Wołowski, [w:] M.J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka genealogia Minakowskiego-),https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.164831 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesLudwika Nowopolski-Thisz h. Rycerzosław, [w:] M.J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka gene-alogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m= NG&t=PN&n=sw.299167 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesZdzisław Antoni Jeziorański „ Jan Nowak”, [w:] M.J. Minakowski, Wielcy.pl (Wielka gene-alogia Minakowskiego), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.1554-27 (12.05.2019).pl
dc.description.referencesDrugi Pułk Mazurów, https://pl.wikipedia.org/wiki/2_Pu%C5%82k_Mazur%C3%B3w (02.05.2019).pl
dc.description.volume18-
dc.description.issue2-
dc.description.firstpage69pl
dc.description.lastpage90pl
dc.identifier.citation2Miscellanea Historico-Iuridicapl
dc.identifier.orcid0000-0001-7446-1254-
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2019, tom XVIII, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_18_2_2019_J_Utkin_Potomkowie_kupca_Wolowskiego.pdf799,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.