REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9002
Tytuł: Odkrywanie słowa pisanego. Odbicie problemów z segmentacją fonologiczną w komunikacji pisemnej małych dzieci
Inne tytuły: Discovering the written word. Reflection of phonological segmentation problems in children’s early writings
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Krasowicz-Kupis, Grażyna
Słowa kluczowe: early spelling development
error analysis
letter omission
phonological segmentation
rozwój wczesnych umiejętności pisania
analiza błędów
opuszczanie liter
segmentacja fonologiczna
Data wydania: 2015
Data dodania: 30-mar-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, red. U. Sokólska, Białystok 2015, s. 591-603
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: Celem artykułu jest wykazanie, że zapiski dzieci na początkowym etapie nauki pisania obrazują proces przyswajania pryncypiów pisma alfabetycznego oraz że pewne błędy w pisaniu i czytaniu odzwierciedlają problemy z segmentacją fonologiczną. Omawiane są przykłady błędów ortograficznych spowodowane niedostateczną świadomością morfologiczną, nietypową rekonstrukcją zależności między grafemem a fonemem, trudnościami z opanowaniem zasad dystrybucji pewnych grafemów, stosowaniem strategii fonetycznej, a także trudnościami w zakresie segmentacji fonologicznej. W artykule opisano badanie empiryczne przeprowadzone wśród 252 pierwszoklasistów. Jego celem było określenie najczęstszych błędów popełnianych przez dzieci na początku klasy I. Tekst kończą refleksje na temat wpływu problemów z różnicowaniem fonemów na czytanie oraz wskazówki dla rodziców i nauczycieli dotyczące kształtowania świadomości fonologicznej.
The aim of this article is to show that the children’s writings at the early stage of learning to write illustrate the process of acquisition of alphabetic writing principles, and that some errors in reading and writing reflect problems with phonological segmentation. These are examples of spelling errors caused by insufficient morphological awareness, unusual reconstruction of grapheme and phoneme correspondences, difficulties in using the rules of certain graphemes distribution, use of phonetic strategy, as well as problems with phonological segmentation. This paper also describes a study conducted among 252 primary school students from the 1st grade. The purpose was to determine the most common errors made by the children at the beginning of formal learning. The impact of the problems with phonemes analysis on reading and tips for parents and teachers on the development of the phonological awareness are ending the text.
Afiliacja: Elżbieta Awramiuk - Uniwersytet w Białymstoku
Grażyna Krasowicz-Kupis - Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/9002
ISBN: 978–83–7431–451–0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Awramiuk_Krasowicz-Kupis.pdf113,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)