REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8988
Tytuł: Smart-lab as an example of the incubation and acceleration platform for start-ups – challenges and barriers
Autorzy: Niedzielski, Piotr
Zioło, Magdalena
Oliwa, Bartosz
Zińczak, Paweł
Słowa kluczowe: start-ups
innovations
competition
acceleration platforms
Data wydania: 2020
Data dodania: 24-mar-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(99) 2020, s. 60-73
Abstrakt: Purpose – The aim of the article is to indicate the role and importance of acceleration platforms in stimulating the development of the start-up market in Poland, on the example of the Smart-Lab incubation and acceleration platform, as a part of the “e-Pionier” project implemented from EU funds under the “Polska Cyfrowa” Program. Research method – The research methods are: analysis and synthesis, induction and deduction, desk research, case study. Results – Five MVPs (Minimum Viable Products) were obtained, constituting an original, innovative Smart-Lab Project solution in response to particular socio-economic problems reported by local government units. Originality /value / implications /recommendations – The article highlights the issues of the start-up market and the role of acceleration platforms in stimulating the development of this market, as part of the perceived need for a wider analysis of this kind of research problem.
Afiliacja: Piotr NIEDZIELSKI, Professor - Faculty of Management and Economics Services, University of Szczecin
Magdalena ZIOŁO, PhD - Faculty of Management and Economics Services, University of Szczecin
Bartosz OLIWA, MA - Narodowy Bank Polski
E-mail: Piotr NIEDZIELSKI: piotr.niedzielski@usz.edu.pl
Magdalena ZIOŁO: magdalena.ziolo@usz.edu.pl
Bartosz OLIWA: oliwa.bartosz@gmail.com
Paweł ZIŃCZAK: pzinczak@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8988
DOI: 10.15290/oes.2020.01.99.05
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5024-4722
0000-0003-4136-046X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2020, nr 1(99)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Niedzielski_M_Ziolo_B_Oliwa_P_Zinczak_Smart-lab.pdf313,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.