REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8948
Tytuł: The Catholic Church in Poland in the Publications of Trybuna Ludu from 1949
Autorzy: Łupiński, Józef
Słowa kluczowe: Polish People’s Republic
Trybuna Ludu
Catholic Church
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-mar-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 18, 2019, s. 201-215
Abstrakt: This journal article discusses articles about the Catholic Church in Poland that appeared in the daily Polish newspaper Trybuna Ludu [The People’s Tribune] in 1949. This official publication of the Polish United Workers’ Party (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) played an important role in spreading propaganda during communist rule in the Polish People’s Republic. During this time, the communist authorities sought to subordinate and neutralize the Church. The year 1949 was particularly important in the history of the relationship between the state and the church because it was then that the communist authorities launched a media offensive against the Catholic Church. While the authorities officially claimed to guarantee religious freedom, they forbid religion from being taught in Polish schools and supported only pro-government “patriot priests.” Specifically, Trybuna Ludu reported lawsuits filed against priests who supported the anti-communist underground. An analysis of these articles demonstrates how the communist party used Trybuna Ludu as a tool to spread propaganda.
Afiliacja: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Nota biograficzna: REV. JÓZEF ŁUPIŃSKI, PhD, Hab. completed postdoctoral studies in the humanities with a specialization in history at the Pontifi cal Gregorian University in Rome. He is the Director of the Department of Church History within the Faculty of Theology at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw as well as a lecturer at the Major Seminary of Pope John Paul II in Łomża. He has authored numerous publications on the history of the Church and universal history.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8948
DOI: 10.15290/rtk.2019.18.14
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7043-9121
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2019, tom XVIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_18_2019_J_Lupinski_The_Catholic_Church_in_Poland.pdf275,97 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.