REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/892
Tytuł: Polskie ochotnicze formacje wojskowe podczas pierwszej wojny światowej i w okresie następnych dwóch lat (1914–1920)
Inne tytuły: Polish voluntary military formations during World War I and in the period of the two following years (1914–1920)
Autorzy: Wrzosek, Mieczysław
Słowa kluczowe: polskie formacje wojskowe
pierwsza wojna światowa
Legiony Polskie
Józef Piłsudski
formacje ochotnicze
walka o niepodległość
Polska Organizacja Wojskowa (POW)
wojsko polskie
państwa rozbiorowe
Data wydania: 2012
Data dodania: 17-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 10, 2012, s. 175-188
Abstrakt: The first Polish voluntary military formations could be found in the territory of the Central Powers already at the beginning of August 1914. These were Józef Piłsudski’s rifle divisions, soon to be incorporated into the Polish Legions. After the oath’s crisis of July 1917 there were two Polish formations of legionary roots: the Polish Auxiliary Corps and the Polnische Wehrmacht. Polish voluntary formations were also created on the Russian side. Originally they were small legions formed in October 1914. Then, in September 1915, the Brigade (since 1917 Division) of Polish Riflemen was established. Subsequently, larger tactical units were formed: the I Polish Corps, under organization since August 1917; the II and the III Polish Corps, forming since December 1917. In 1918–1919 in Ukraine and Siberia the 4. and the 5. Rifle Divisions were also functioning. All the activities aiming at the formation of Polish military forces on the western powers’ side should also be highly evaluated. They resulted in the for- mation of the Polish Army in France. In November 1918 it counted 17 thousand soldiers, yet in 1919 it exceeded 68 thousand people.
Opis: Mieczysław Wrzosek, Białystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/892
DOI: 10.15290/bth.2012.10.09
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Teki Historyczne, 2012, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_10_2012_Wrzosek.pdf156,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.