REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Varia (WHiSM) : [198]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 41 do 60 z 198
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1993Halina Parafianowicz, Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Herbeta C. Hoovera (1929-1933), Białystok 1991, Seria: Monografie Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, s. 166Władyka, Wiesław--
1993Natalia Puszkariewa, Żenszcziny drewniej Rusi, Izdatielstwo „Myśl", Moskwa 1989, s. 287.Kuklo, Cezary--
1993Blanche Wiesen Cook, Eleanor Roosevelt, vol. I, 1884-1933, Viking Penguin, New York 1992, s. 587.Parafianowicz, Halina--
1995W sprawie walk nowogródzkich oddziałów AK z partyzantami radzieckimi w Mociewiczach i Buciłach 19 listopada 1943 r.Gnatowski, Michał--
1995Siedemdziesięciolecie Profesora Andrzeja WyczańskiegoKuklo, Cezary--
1995Aleksander P. Gostiew, Wiaczesław W. Szwied, Kronon. Lietopis goroda na Niemanie (1116-1990), Grodno 1993, s. 329.Milewski, Jan Jerzy--
1995Halina Parafianowicz, Zapomniany prezydent. Biografia polityczna Herberta Clarka Hoovera, Białystok 1993, s. 245 plus 63 zdjęcia.Milewski, Jan Jerzy--
1995Grendler Paul F., Schooling in Renaissance Italy. Literacy and Learning. 1300-1600, Baltimore 1989, The John Hopkins University Press, s. 477.Wyczański, Andrzej--
1996Sześćdziesięciopięciolecie profesora Mieczysława WrzoskaFedorowicz, Wojciech--
1996Jubileusz profesora Władysława Andrzeja SerczykaMironowicz, Antoni--
1996Wiesław Choruży, Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990, Białystok 1994, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, s. 147.Milewski, Jan Jerzy--
1996Antoni Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 280.Konopka, Hanna--
1996Hanna Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961), Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1995, s. 304.Władyka, Wiesław--
1996Ks. Grzegorz Sosna, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie (1944-1948) w ocenie władz Rzeczpospolitej Polskiej. Wybór dokumentów. Sytuacyjne sprawozdania Wojewody Białostockiego oraz Powiatowych Starostów Białostockiego, Bielskopodlaskiego i Sokólskiego w latach 1944-1948, Ryboły 1996, s. 95.Milewski, Jan Jerzy--
1996Michał Gnatowski, Białostockie Zgrupowanie Partyzanckie, Białystok 1994, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, s. 344.Milewski, Jan Jerzy--
1996Polska - Litwa. Historia i kultura, Lublin 1994Buchowski, Krzysztof--
1996Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w., pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, (t. 1), Warszawa 1990, ss. 246, Instytut Historyczny UW; Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. 2, cz. 1-2, Warszawa 1992, ss. 282+ 344, Instytut Historyczny UW; Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. 3, Warszawa 1994, ss. 357, Instytut Historyczny UW.Kuklo, Cezary--
1996Medycyna nowożytna. Studia nad historią medycyny, t. 1, z. 1, 2, Warszawa 1994, Instytut Historii Nauki PAN, s. 175, 147Kuklo, Cezary--
2015Od redaktoraNiziołek, Katarzyna--
1997Andrzej Woltanowski (1942-1996)Urwanowicz, Jerzy--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 41 do 60 z 198