REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/889
Tytuł: Mykoła Riabczuk, Ponad resentymentami. Czytając Wasyla Kuczabskiego, „Arcana” nr 98–99, 2–3/2011, s. 245–254.
Autorzy: Wrzosek, Mieczysław
Słowa kluczowe: recenzja
Data wydania: 2012
Data dodania: 17-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 10, 2012, s. 311-314
Opis: Mieczysław Wrzosek, Białystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/889
DOI: 10.15290/bth.2012.10.18
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Teki Historyczne, 2012, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_10_2012_Wrzosek [recenzja].pdf71,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.