REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8791
Tytuł: Le rôle du mot dans le discours des campagnes sociétales
Inne tytuły: The persuasive role of the word in the discourse of public service advertising
Autorzy: Woch, Agnieszka
Słowa kluczowe: analyse de discours
persuasion
fonction persuasive
campagne de sensibilisation
discrimination
racisme
homophobie
sérophobie
discourse analysis
persuasion
persuasive function of communication
social advertising
discrimination
racism
homophobia
serophobia
Data wydania: 2019
Data dodania: 3-lut-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 19, 2019, s. 403-413
Abstrakt: Le présent article constitue une analyse du discours des campagnes sociétales dont l’objectif est celui de lutter contre les discriminations racistes, homophobes et sérophobes. L’auteur réfléchit sur le rôle persuasif du mot dans ce type de communication de masse en soumettant à l’analyse un corpus constitué par 49 campagnes diffusées en France et 37 en Pologne par les gouvernements et les organisations non gouvernementales entre 1997 et 2017.
The current article is an analysis of the discourse used in campaigns of public service advertising which aim at fighting racist, homophobic and serophobic discrimination. The author examines the persuasive role of the word employed in this type of mass communication by analysing a corpus of French and Polish campaigns launched by governments and non-governmental organizations between 1997 and 2017.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
E-mail: agnieszka.woch@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8791
DOI: 10.15290/baj.2019.19.23
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0559-9166
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2019, nr 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_19_2019_ A_Woch_Le_ rôle _du_mot_dans_le_discours_des_campagnes_ sociétales.pdf1,45 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.