REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8789
Tytuł: Metroseksualizm – historia pojęcia w perspektywie JOS
Inne tytuły: Metrosexualism – evolution of the notion from the perspective of linguistic representation of the world
Autorzy: Saniewska, Patrycja
Słowa kluczowe: metrosexualism
metrosexual
man
linguistic representation of the world
Data wydania: 2019
Data dodania: 3-lut-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 19, 2019, s. 355-389
Abstrakt: In describing the linguistic picture of metrosexualism, I refer to current issues associated with masculine corporeality, its representation constructed outside of the traditional, heteronormative matrix. I bring attention to the fact that the lexeme also became the basis to create new ways of expressing masculinity, and, secondarily, non-standard sexuality. I excerpt them from Internet sources, which are reactive towards the newest phenomena – globalisation, Americanisation, aestheticism, consumerism. They often have original definitions that are not included in official language registers, but are sufficiently popularised in the native cultural entourage, in which they are rooted and in which they became established, so that they become incorporated in virtual dictionaries. Therefore, performed reconstruction of the notion of metrosexuality and its evolution, has a linguistic and cultural character.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: pati s13@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8789
DOI: 10.15290/baj.2019.19.21
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2796-5825
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2019, nr 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_19_2019_ P_Saniewska_Metroseksualizm.pdf6,16 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.