REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8788
Tytuł: Alzheimer. Sposoby językowego konceptualizowania choroby na podstawie książki Still Alice (pl. Motyl) Lisy Genovy
Inne tytuły: Alzheimer’s. Methods of linguistic disease conceptualisation based on the book Still Alice (polish: Motyl) by Lisa Genova
Autorzy: Saniewska, Diana
Słowa kluczowe: Still Alice
Motyl
Lisa Genova
Alzheimer’s Disease
metaphor
Data wydania: 2019
Data dodania: 3-lut-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 19, 2019, s. 329-354
Abstrakt: This article, based on the material from the book Still Alice (Polish: Motyl) by Lisa Genova, discusses metaphors connected with the picture of Alzheimer’s Disease, experience and impressions of being sick, the way of thinking about the disease, its symptoms and being in the role of a patient. I analyse what is the purpose of such conceptualisations (familiarisation, disenchantment, education) and how they fit into everyday individual and social experiences. The background for my considerations is a metaphorical perspective at a disease in the culture and in works that serve as canons for contemporary humanities (Virginia Woolf, Susan Sontag, Georg Lakoff and Mark Johnson).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: dianasaniewska@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8788
DOI: 10.15290/baj.2019.19.20
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4279-0787
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2019, nr 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_19_2019_ D_Saniewska_Alzheimer.pdf4,65 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.