REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8781
Tytuł: Dialekt a język. Czynniki kształtujące rzeczywistość językową na przykładzie budowy statusu języka kastylijskiego
Inne tytuły: Dialect and language. Factors that create linguistic reality based on status evolution of the castilian language
Autorzy: Korsak-Suska, Anna
Słowa kluczowe: dialect
language
variety
Castilian
status
Data wydania: 2019
Data dodania: 3-lut-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 19, 2019, s. 205-224
Abstrakt: The aim of this paper was to reduce confusion around the concepts of dialect and language. Although linguists often use separate terms, there are no linguistic criteria to make a distinction between the two. It is also difficult to delineate the boundaries of specific languages or dialects. Classification attempts may lead to developing linguistic hierarchy, therefore it is necessary to know that any distinction is artificial and arbitrary. In view of no clear definitions of dialect and language, the use of a neutral term “variety” is preferred. Human perception of linguistic reality – diverse varieties and their mutual relations – is the outcome of subjective, political decisions and organised social activity. Distinction between a dialect and a language is volatile – e.g. colloquial Latin had evolved into dialects that, over time, transformed into the Romance languages. The evolution of the Castilian language on the Iberian Peninsula shows how social and political factors, rather than linguistic ones, influence the actual status of a linguistic variety.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
E-mail: aniakorsak@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8781
DOI: 10.15290/baj.2019.19.13
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2992-7005
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2019, nr 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_19_2019_ A_Korsak-Suska_Dialekt_a_jezyk.pdf3,1 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.