REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8755
Tytuł: Rozwój prasy kobiecej w Rosji do 1917 r.
Inne tytuły: Development of women’s press in Russia before 1917
Autorzy: Goworko-Składanek, Beata
Słowa kluczowe: prasa kobieca
Rosja
czasopisma masowe
prawa kobiet
prasa polityczna
women’s press
Russia
mass magazines
women’s rights
political press
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-sty-2020
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(7), 2019, s. 156-170
Abstrakt: W Rosji przed rewolucją na rynku prasy kobiecej dominowały czasopisma o charakterze literacko-społecznym, mające na celu edukację kobiet oraz zapewnienie im rozrywki. Dopiero w okresie rewolucyjnym (1904–1917) wraz z aktywizacją ruchów kobiecych i upolitycznieniem „kwestii kobiecych” nastąpił intensywny rozwój prasy kobiecej. Na łamach prasy politycznej feministki i przedstawiciele lewicowych partii politycznych poruszali problemy kobiet związane z ich nierównym statusem w społeczeństwie i rodzinie. Wzmianki o działalności organizacji kobiecych i prowadzonej walce o prawa kobiet pojawiały się także w czasopismach masowych o charakterze literacko-publicystycznym, w których dominowały jednak tematy związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz modą. Propagowały one też często tradycyjną rolę kobiety.
In Russia, in the pre-revolutionary period, magazines of literary and social character dominated on the female press market, their role was both educating women and providing entertainment to them. In the revolutionary period (1904–1917), the activation of women’s movements and the politicisation of the “women’s issues” affected an intensive development of the women’s press. In the political press, feminists and representatives of leftist political parties raised women’s problems, their unequal status in society and in the family. In mass magazines of literary and journalistic character, which often promoted the traditional role of women, despite of topics related to running a household and fashion, there were references to the activities of women’s organisations and the fight for women’s rights.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Beata Goworko-Składanek – prawnik, adiunkt z tytułem doktora w Katedrze Polityki Międzynarodowej Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień społecznych państw europejskich i azjatyckich oraz kwestii kobiecych. Autorka dwukrotnie współpracowała z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy cyklicznym badaniu socjologicznym „Styl życia młodzieży Białegostoku”. Członek Stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.
E-mail: beata.goworko@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8755
DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.08
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8689-1646
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2019, nr 2(7)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2_2019_B_Goworko-Skladanek_Rozwoj_prasy_kobiecej_w_Rosji_do_1917_r.pdf505,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons