REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8744
Tytuł: Ignacy Koschembahr- Łyskowski polski romanista przełomu XIX i XX wieku
Inne tytuły: Ignacy Koschembahr-Łyskowskipolish romanist at the turn of the 19th and 20th centuries
Autorzy: Vesper, Ewa Maria
Promotor(rzy): Niczyporuk, Piotr
Kołodko, Piotr (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: Ignacy Koschembahr -Łyskowski
prawo rzymskie
polski romanista
pandektystyka
Komisja Kodyfikacyjna
Ignacy Koschembahr -Łyskowski
roman law
pandectists
Codification Commission
Data wydania: 7-lis-2019
Data dodania: 25-sty-2020
Abstrakt: Ignacy Koschembahr- Łyskowski był wybitnym polskim romanistą i historykiem prawa, absolwentem Uniwersytetu Berlińskiego i profesorem na Uniwersytetach w Fryburgu, Lwowie i Warszawie. Obok działalności uniwersyteckiej, I. Koschembhar- Łyskowski brał czynny udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej, przygotowującej rozwiązania prawne dla odrodzonego państwa Polskiego. Szczególny wpływ na twórczość Ignacego Koschembahra- Łyskowskiego wywarł Alfred Pernice, który reprezentował odłam szkoły historycznej. W dorobku naukowym Ignacego Koschembahr- Łyskowskiego znajdują się zarówno monografie i studia publikowane w książkach oraz artykuły i recenzje naukowe, a także biogramy wybitnych naukowców. I. Koschembhar- Łyskowski prace swoje publikował w języku niemieckim, francuskim i polskim, co umożliwiło zapoznanie się z nimi szerokiemu kręgowi badaczy. Obok prawa rzymskiego Ignacy Koschembhar- Łyskowski prowadził również badania z zakresu współczesnego prawa cywilnego oraz prawa porównawczego. Prace Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego zostały dostrzeżone i odbiły się wielkim echem w romanistyce światowej. Zaprezentował on odwagę głoszenia własnych poglądów, poszanowanie tradycji romanistycznych i narodowych i wykorzystanie ich w swoich badaniach naukowych. Profesor, niewątpliwie, stał się jednym z najwybitniejszych polskich romanistów.
Ignacy Koschembahr-Łyskowski was an outstanding legal scholar researcherfor Roman law, graduated at the University of Berlin and professor at the Universities of Freiburg, Lviv and Warsaw.In addition to his university activities, I. Koschembhar-Łyskowski took an active part in the work of the Codification Commission of the Second Republic of Poland. He worked on the unification of Polish law until the outbreak of World War II. A professor who was a pupil of the Berlin university, was partially shaped by this trend of Roman studies. However, Alfred Pernice, who represented the branch of the German historical school, had an influence on the work of Ignacy Koschembahr- Łyskowski. The scientific achievements of Ignacy Koschembahr-Łyskowski include monographs and studies published in books as well as scientific articles and reviews and biographies of eminent scientists.The whole work of Ignacy Koschembahr-Łyskowski is very extensive. At the beginning of career professor was focused on Roman law and later also on civil law.Those works have had a major impact on European research of Roman law and enjoy a worldwide readership. Those were also widely reviewed in European academic journals.An overview of his works shows that Ignacy Koschembhar- Łyskowski was one of the greatest Polish legal scholar researchersfor Roman and Private laws. The results of his research effected the science of Roman law in Europe.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa. Katedra Prawa Rzymskiego
URI: http://hdl.handle.net/11320/8744
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
EM_Vesper_Ignacy_Koschembahr-Lysakowski.pdf2,67 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.