REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/872
Tytuł: Typologia obiektów sakralnych fundacji sapieżyńskich w Wielkim Księstwie Litewskim na przełomie XVI i XVII w.
Inne tytuły: A typology of the Sapieha sacral foundations in the Grand Duchy of Lithuania at the turn of the XVII century
Autorzy: Gryko-Andrejuk, Beata
Słowa kluczowe: obiekty skaralne
Sapiehowie
Lew Sapieha
fundacja
Wielkie Księstwo Litewskie
klasztory
cerkwie prawosławne
cerkwie unickie
fundacje mszalne
szpitale (przytułki)
szkoły parafialne
the Sapieha family
Grand Duchy of Lithuania
Data wydania: 2012
Data dodania: 13-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 10, 2012, s. 59-78
Abstrakt: In the Sapieha family it was its main representative – Lew Sapieha, who was not only a recognized political activist but also a renowned founder. He founded numerous sacral objects – among them: parish churches, religious congregations, schools, hospitals and the Mass foundations. A conspicuous part of the founded objects was built on the Sapieha land. Lew Sapieha – originally a member of the Orthodox Church, then a Protestant and finally a Catholic – as a convert, was profoundly involved in the Catholic and Unite Churches activities. Jan Stanisław Sapieha, Great Lithuanian Marshal, could not boast similar achievements. Despite having a large estate, which became even bigger after his marriage with Anna Scholastyka Chodkiewicz, the number of his foundations is not big. It was Lew Sapieha’s youngest son – Kazimierz Leon, who continued his father activity. Yet, it is to be stated that he focused on finishing his father’s foundations rather than creating his own ones. This weak engagement of Lew Sapieha’s sons in social activities resulted form several factors, such as health problems (in the case of Jan Stanisław). It is not to be neglected that Lew Sapieha’s sons were born as Catholics, and thus, did not have to prove they belonged to this denomination. Moreover, unlike their father, they were not bound to painstakingly build their careers and prestige. The rich typology of the Sapieha sacral foundations reflects the family’s great input into foundational activities in the Grand Duchy of Lithuania.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/872
DOI: 10.15290/bth.2012.10.03
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Białostockie Teki Historyczne, 2012, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_10_2012_Gryko-Andrejuk.pdf204,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.