REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8694
Tytuł: The role of property law in creating the basis of the market economy after 1989 (regarding the historical context)
Autorzy: Mróz, Teresa
Słowa kluczowe: property law
state system and private property
privatization
economic freedom
economic activity
market economy
legal forms of running a business
commercial companies
Data wydania: 2019
Data dodania: 7-sty-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 4(98) 2019, s. 134-147
Abstrakt: Purpose – The purpose of the paper is to demonstrate the role of property law in the period of systemic transformation of the state and economy, which is the period of the transition from command-and-distribution economy to market economy. Research method – Analysis of the sources of law, views of representatives of science of law and views of judicature. Results – It can be considered that this was a unique process in the history of the Polish political system and in the history of the Polish economy. Property law became the basis for the functioning of legal institutions specific to the market economy, such as for example, commercial companies.
Afiliacja: Faculty of Economics and Finance, University of Bialystok
E-mail: teresamroz.uwb@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8694
DOI: 10.15290/oes.2019.04.98.11
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8242-0919
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2019, nr 4(98)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.