REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8691
Tytuł: The concept of intellectual capital and its measurement using the VAIC method on the example of PKN ORLEN
Autorzy: Arszułowicz, Norbert
Słowa kluczowe: intellectual capital
methods of measuring intellectual capital
VAIC
enterprise
Data wydania: 2019
Data dodania: 7-sty-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 4(98) 2019, s. 97-111
Abstrakt: Purpose – The main purpose of the paper is to systematize the concept of intellectual capital of an enterprise, assess the effectiveness of the use of intellectual capital and analyze its impact on the added value. Research method – The paper uses the intellectual capital analysis method during the period 2009-2017 using the VAICTM intellectual added value factor and is based on data from financial statements. The basic statistical tool, which is the arithmetic mean was also used for the study. Results – The study showed that the intellectual capital of PKN Orlen is increasing as is the difference between the market and accounting values of the company. The main source of growth is human capital. Implications – The result of the study are conclusions in the form of practical recommendations for PKN Orlen in the area of intellectual capital development.
Afiliacja: Faculty of Economics and Finance, University of Bialystok
E-mail: norbertarszulowicz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8691
DOI: 10.15290/oes.2019.04.98.08
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1520-8384
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2019, nr 4(98)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.