REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8680
Tytuł: Zamknięcie w języku. Oblężenie Jewgienija Griszkowca
Inne tytuły: Enclosed in Language: The Siege by Evgeny Grishkovets
Autorzy: Biegluk-Leś, Weronika
Słowa kluczowe: contemporary Russian drama
postmodernism
intertextuality
myth
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 263-284
Abstrakt: The author of this article analyzes the play The Siege by Evgeny Grishkovets, a renowned contemporary Russian writer. She places it against a background of the rest of his works, exposing essential features that characterize his entire dramaturgy, such as the presence of metatheatrical devices, recognition of the importance of contact with the audience, and emphasis on stage performance. The analysis also draws attention to such elements of the play as non-homogeneous spatio-temoral framework, hybrid composition of characters, and parallel development of plot threads. Special attention is paid to the “imprisoning” of characters in discourses and the ambivalent nature of cultural symbols. As the author points out, the Siege stands out in the Grishkovets’s oeuvre, both by departing from the dominant monodrama form and by juxtaposing key themes recurring in his works: the human experience of war, the reflection on the nature of time, the collapse of language referential abilities, and the impossibility of authentic communication
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Weronika Biegluk-Leś, dr, pracuje w Katedrze Rosyjskiej Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Interesuje się poetyką prozy postmodernistycznej, szczególnie w kontekście gry językowej, teorią narracji oraz współczesnym dramatem rosyjskim. Autorka książki Gry językowe w rosyjskiej prozie postmodernistycznej. Między poetyką a filozofią języka (2016) oraz szeregu artykułów poświęconych rosyjskiemu postmodernizmowi.
E-mail: w.les@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8680
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.18
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3596-1357
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_W_Biegluk-Les_Zamkniecie_w_jezyku.pdf243,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.