REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8676
Tytuł: Grzybnia jako metafora w twórczości Olgi Tokarczuk
Inne tytuły: Mycelium as Metaphor in the Works of Olga Tokarczuk
Autorzy: Larenta, Anna
Słowa kluczowe: metaphor
mycelium
rhizome
new humanities
non-anthropocentric discourse
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 201-218
Abstrakt: The article concentrates on the motif of fungi which reoccurs in Olga Tokarczuk’s novels. The author proves that mycelium functions as epistemological metaphor. It represents the vision of the world based on the interconnectedness, defying dichotomies in this sense. In this Tokarczuk’s works represent new humanities – the anthropocentric perspective gives way to a non-anthropocentric one. The author also emphasizes the fact that Tokarczuk’s use of mycelium pre-dates the same category introduced by A.L. Tising, who in turn extended the category of rhizome by G. Deleuze and F. Guattari.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Anna Larenta, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Interesuje się twórczością Olgi Tokarczuk oraz związkami literatury i geografii. Przygotowuje pracę doktorską na temat Twórczość Olgi Tokarczuk w perspektywie geopoetyki.
E-mail: anna.larenta@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8676
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.14
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3589-138X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_A_Larenta_Grzybnia_jako_metafora.pdf181,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.