REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8673
Tytuł: Wywiad-rzeka. Między teorią a praktyką gatunku
Inne tytuły: An Extended Interview: Between Theory and Practice
Autorzy: Różański, Marcin
Słowa kluczowe: extended interview
literature
document
genology
fiction
antifiction
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 163-177
Abstrakt: The article attempts to characterize the specific literary form of an extended interview. Relying on the research after 1945, the author evaluates various classification proposals and points to its crossgeneric features of non-fiction. He concentrates on the interviewee oriented character of the form and sees its potential in the broad thematic scope and the possibility to present or confront worldviews. Given the fact that the extended interview in Poland flourished in the 1990s, its heyday coincided with socio-political transformations. This success was due to the lifting of censorship and the emergence of publishing houses in the private sector.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński
Nota biograficzna: Marcin Różański, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół genologii i ewolucji wywiadów-rzek, których bohaterkami są kobiety. Ponadto bada recepcję twórczości pisarek i pisarzy polskich od przełomu XIX i XX wieku w praktyce szkolnej. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w liceum ogólnokształcącym.
E-mail: marcin.rozanski@interia.eu
URI: http://hdl.handle.net/11320/8673
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.11
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1183-8146
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_M_Rozanski_Wywiad-rzeka.pdf169,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.