REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8670
Tytuł: Somato/spacjo/grafie – przestrzeń pomiędzy w twórczości Małgorzaty Lebdy
Inne tytuły: Soma/spatio/graphies: the Space in-between in the Works of Małgorzata Lebda
Autorzy: Gałczyńska, Emilia
Słowa kluczowe: literary space
expanse
body
illness
travelling concept
poetry
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 117-131
Abstrakt: The article aims to interpret the poems of Małorzata Lebda using the “travelling concept” of the space in-between. Desiring to stay close to the poetic text, the author focuses on the various ways in which the soma and the space interact. She does not understand the function of soma/spatio/graphy as merely identifying themes of the body and space in the poem but as illustrating how the two are related. This illuminates the problems and possibilities of contemporary cultural humanities.
Afiliacja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Emilia Gałczyńska, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się poezją, korespondencją sztuk, relacją zachodzącą między ciałem a przestrzenią w literaturze oraz tematyką Zagłady. Od pięciu lat w składzie jury wojewódzkiego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży Turniej Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej. Teksty krytyczne publikowała m.in. w „Małym Formacie”, „Pro Arte”, na stronach Biura Literackiego („biBLioteka”, „Przystań”). Autorka debiutanckiego tomu poezji „Chaos”. Współpracuje z Kołem Naukowym Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet” (UAM). Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany.
E-mail: egalcz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8670
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.08
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4324-2141
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_E_Galczynska_Somato_spacjo_grafie.pdf172,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.