REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8668
Tytuł: Metafory kresu kolonizacji: Kapuściński – Antunes (wstępne rozpoznania)
Inne tytuły: Metaphors of the End of Colonization: Kapuściński – Antunes (a Reconnaissance)
Autorzy: Nowacka, Beata
Słowa kluczowe: postcolonial criticism
Portugal
Africa
colonial empire
geographical discoveries
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 87-98
Abstrakt: The article compares two books about the consequences of the Angolan Civil War which were written by two distinguished contemporary writers who took part in the events from the 1970s. One is Ryszard Kapuściński, the author of the literary reportage Another Day of Life, who worked as a war correspondent for Polish Press Agency. Another one is António Lobo Antunes, the author of The Return of the Caravels – a novel about a young Portuguese soldier forced to defend the anachronistic order. While both authors sympathized with the opposing conflicting parties, they share a decidedly anti-colonial view. The criticism is voiced differently, though. Kapuściński condemns the very idea of colonial rule; Antunes’ scathing judgment centers around the national myths of his own country. Despite apparent differences, both books are complementary in depicting the end of African colonization.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: Beata Nowacka, dr hab. w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z polskim reportażem literackim, geopoetyką i recepcją literatury polskiej w świecie. Autorka m.in. opracowania Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego dla Biblioteki Narodowej (BN I 315). Wraz z dr hab. Zygmuntem Ziątkiem, prof. IBL PAN napisała: Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza (tłumaczoną na języki hiszpański i włoski, przekład francuski w przygotowaniu) i polemikę Literatura non-fiction. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim (2014).
E-mail: beata.nowacka@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8668
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.06
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8644-4769
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_B_Nowacka_Metafory_kresu_kolonizacji.pdf154,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.