REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8666
Tytuł: Park pod Lucerną albo kombinat fabryk. Przestrzeń dzieł sztuki w tekstach Jakuba Kornhausera
Inne tytuły: Park near Lu. or Manufacturing Plant: The Space of Art Works in Jakub Kornhauser’s Texts
Autorzy: Dynkowska, Julia
Słowa kluczowe: space in the work of art
Jakub Kornhauser
Drożdżownia
ekphrasis
ekphrastic text
apocrypha
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 51-63
Abstrakt: The paper discusses literary forms of extension and transformation of the space of art works in the selected texts by Jakub Kornhauser. In the first mode, the spatial system of the painting is integrated with the real space, which is immediate to the subject, allowing the conceptualization of the subject’s experience. In the second mode the subject presents either a continuation or the story that precedes the plot featured in the work of art. The story narrated is subjected to the realities of the visual paradigm. It completes what remains unseen in the painting. The author asserts that it is this way of representing space that may determine the apocryphal component in the ekphrastic text.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Julia Dynkowska, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz instrumentalistyki na łódzkiej Akademii Muzycznej, doktorantka w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Interesuje się literaturą w pespektywie kulturowej oraz intertekstualnością – zwłaszcza apokryficznością oraz związkami literatury z innymi dziedzinami sztuki. Artykuły na te tematy publikowała w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” i tomach zbiorowych. Pracuje nad rozprawą dotyczącą powiązań ekfrazy i apokryfu.
E-mail: julia.dynkowska@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8666
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.04
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7657-2679
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_J_Dynkowska_Park_pod_Lucerna.pdf169,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.