REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8663
Tytuł: O dywersyfikacji pojęć przestrzennych – zyski i straty
Inne tytuły: On Diversification of Spatial Categories – Profits and Losses
Autorzy: Czyżak, Agnieszka
Słowa kluczowe: spatial turn
cultural studies
topographical discourse
site
space
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 7-21
Abstrakt: The article considers the consequences of spatial turn in literary studies. This turn did not limit itself merely to the creation of a new methodology and research tools. Instead it covered a much wider scope, as it allowed conclusions to be drawn not only on cultural discourse but also transformation within other areas of research as politics, patterns of common memory and ideology, as well as a change in the processes of establishing the rules of social life. The awareness of the extent to which space determines the conditions of existence was directly linked to the perception of human activity as inherently “located”. The growing interest into the spatial dimension of individual and collective experience provides an insight into the issue from a broader perspective. At the same time the topographical turn contributed to the reformulation of other basic terms such as language, subject, culture, literary and artistic practice, and finally, the research and the researcher’s position in its own right.
Afiliacja: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Agnieszka Czyżak, dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Poetyki i Krytyki Instytutu Filologii Polskiej. Współredaktorka tomów zbiorowych m.in. Powroty Iwaszkiewicza (1999), Wariacje na temat (2003), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011). Autorka książek: Życiorysy polskie 1944–89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011) oraz Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015).
E-mail: agaczyz@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8663
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.01
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8918-5264
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_A_Czyzak_O_dywersyfikacji_pojec_przestrzennych.pdf157,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.