REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8584
Tytuł: Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria I, Rozpoznania
Inne tytuły: Old Age. Existential Experience – Literary Theme – Metaphor of Culture. Vol. 1: Diagnoses
Redaktor(rzy): Janicka, Anna
Wesołowska, Elżbieta
Kowalski, Grzegorz
Słowa kluczowe: starość
miłość
przemijanie
Romantyzm
antyk
Czarny Romantyzm
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2019
Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
Seria: Czarny Romantyzm;
Abstrakt: The volumes on old age contain the materials collected during the five-year research programme “Reflections on Old Age in Antiquity and Romanticism. Searching for Analogies and Common Ground” (Poznań –Białystok 2007–2012). The project was carried out by two teams: Institute of Classical Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznań (headed by Professor Elżbieta Wesołowska) and Department of Interdisciplinary and Comparative Studies at the University of Białystok (headed by Professor Jarosław Ławski).The problems concerning representations of old people and old age have been divided into five research fields: – “Topoi”, symbols and myths associated with old age in Antiquity and Romanticism (as compared with other epochs). – The old age respected and reverend vs. the old age disrespected, comic, caricatured and satirized. – Literary genres and aesthetics associated with old age representations.– Artists’ perception of their own old age. – Ancient and romantic iconography of old age as compared with the modern one. From the very beginning the research adopted – as most natural and obvious – the formula of interdisciplinary examination; therefore the scholars who took part in the project represented a whole spectrum of humanistic reflection: classical, Polish, Russian, French and German philologies; Catholic and Orthodox theologies; philosophy, history and medicine. As part of the project, a short conference (or rather a seminar), “Antic Old Age – Romantic Old Age. Poznań, 24 May 2008”, was organized by Institute of Classical Philology at the Adam Mickiewicz University. The University of Białystok, in turn, organized a two-day conference “Old Age: An Anthropological Issue, a Literary Motif, and a Metaphor of Culture. Confrontations: Antiquity – Romanticism – Modernity”. (Białystok, 13–14 November 2008). The session discussions revolved around the following problems: – Old age as an existential experience (pattern, wisdom, anxiety, obsession, failure, catastrophe); – Old age as cultural affliction, the signs of its decline; – Old age and text; ageing texts, poetics and literary trends; – Old age as a religious experience (sanctity, religion, blasphemy); – Old and popular culture; old age and high culture. Volume I gathers the following materials connected with old age: – The ever-changing representation of old age in different epochs (Chapter I). – Theological and philosophical disputes on the significance of old age (Chapter II); – Old age in the context of love and desire; literary representations of the problem (Chapter III); – Old age as a metaphor of various cultural phenomena: ageing ideas; youth and old age of interpretations; utopia as an antithesis of old culture (Chapter VI). Volume II will include a number of studies on the depiction of old age in the Bible, Antiquity, Romanticism and the twentieth-century culture.
Nota biograficzna: ANNA JANICKA, dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX wieku, twórczość Gabrieli Zapolskiej. Autorka m.in. studiów: Figury tożsamości. O języku bohaterek w prozie Grabieli Zapolskiej (1998); „…Z punktu widzenia Małgosi”. Faust i kobiety (2001), a także Krasiński postyczniowy. Przypadek młodych pozytywistów (2011). Przygotowała będącą w druku książkę o twórczości autorki Żabusi. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Współredaktorka tomu: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza (Białystok 2012). Ostatnio zredagowała i opracowała również książkę Marka Szladowskiego zatytułowaną (Bez)senna egzystencja. Starość Józefa Ignacego Kraszewskiego (Białystok 2012).
ELŻBIETA WESOŁOWSKA, prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Latynistyki oraz dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: twórczość Seneki, antyczna literatura emigracyjna (Cycero, Owidiusz, Seneka, Boecjusz), elementy antyczne w literaturze nowożytnej. Autorka książki zatytułowanej Cyceron i Seneka (Poznań 2003). Tłumaczka tragedii rzymskich (utworów Seneki: Agamemnon, Medea i PseudoSeneki Oktawia) oraz wyboru Żalów Owidiusza (Poznań 2002). Przetłumaczyła (po raz pierwszy na język polski) i w 2008 roku opublikowała (w serii „Biblioteka Narodowa”) Kalendarz poetycki (Fasti) Owidiusza. Za ten przekład w 2009 roku została uhonorowana nagrodą miesięcznika „Literatura na Świecie” w kategorii przekładu poetyckiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8584
ISBN: 978-83-64081-04-0
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Starość_wkład.pdfStarość_wkład12,69 MBAdobe PDFOtwórz
Starość_okładka.pdfStarość_okładka5,44 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.