REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8568
Tytuł: Kształtowanie wizerunku politycznego. Przypadek prasy ruchu narodowego w Polsce po 1989 roku
Inne tytuły: Shaping of the Political Image. The Case of the Press of the National Movement in Poland after 1989
Autorzy: Radomski, Grzegorz
Słowa kluczowe: nacjonalizm
Narodowa Demokracja
autowizerunek
partie polityczne
marketing polityczny
wartości polityczne
public relations
nationalism
National Democracy
self-image
political parties
political marketing
political values
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lis-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2017, s. 313-323
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Publishing activity of political parties and political movements is connected mainly with informing about the parties’ policies, evaluating current political events and promoting and developing the political doctrine. In the first years of the transformation period the press was the most important means of communication between politicians and society. In the following article an attempt has been made to discuss the role of the press in political communication, taking into considerations such journals as “Polityka Narodowa” (The National Politics), “Wszechpolak” (The All-Polish), “Ojczyzna” (Homeland) or “Myśl Polska” (The Polish Thought). An important purpose of the press was to create an appropriate image of a party. Different forms of journalistic discourse were used to present a political camp in the most positive light, therefore, the magazines constantly referred to such values as: the nation, the family, the religion and the tradition. On the other hand, a negative image of political competitors was created. The cosmopolitans, liberals or socialists were listed among the enemies. Consequently, numerous agitating activities were undertaken to make the reader lose the sense of objectivity and gain the conviction on the nation’s uniqueness or even elitism.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: Grzegorz Radomski, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: najnowsze dzieje Polski, historia regionalna (samorządność), polska myśl polityczna oraz historia wychowania.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8568
ISBN: 978-83-946177-3-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
G_Radomski_Ksztaltowanie_wizerunku_politycznego.pdf281,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons