REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8563
Tytuł: PZPR a prasa fachowa na przykładzie „Walczymy o Stal”
Inne tytuły: PZPR and Factory Press: the Case of “Walczymy o Stal”
Autorzy: Śliwa, Agnieszka
Słowa kluczowe: prasa zakładowa
Polska
analiza zawartości prasy
analiza jakościowa
analiza ilościowa
„Walczymy o Stal”
Ostrowiec Świętokrzyski
factory newspapers
Poland
content analysis of the press
qualitative analysis
quantitative analysis
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lis-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2017, s. 277-286
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: The intensive development of the factory press in Poland took place over the years 1950-1955 – implementation of the Six-Year Plan. A weekly “Walczymy o Stal” (We Fight for Steel) was one of the leading papers published in Ostrowiec Świętokrzyski. The author of the following article has analysed in detail the content of over two thousands issues of the magazine published between 1953-1956. Qualitative and quantitative analysis showed that the subject matter discussed in the periodical concerned primarily the production and economic establishment. The aim of the factory press was to integrate the staff, show the role of the staff as co-host of the plant, inform about production problems, discuss working conditions or social and welfare issues. Factory journalism was meant to be used for propaganda purposes: to show production achievements, encourage to increase work efficiency and shape employees’ awareness and attitudes.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Nota biograficzna: Agnieszka Śliwa, mgr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania badawcze: prasoznawstwo i czasopiśmiennictwo ze szczególnym uwzględnieniem prasy opinii oraz prasy regionalnej i lokalnej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8563
ISBN: 978-83-946177-3-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Sliwa_PZPR_a_prasa_fachowa.pdf304,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons