REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8555
Tytuł: Prasa organizacji kombatanckich w międzywojennym Krakowie
Inne tytuły: The Press of the Veteran’s Organizations in Interwar Cracow
Autorzy: Mierzwa, Janusz
Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita
organizacje kombatanckie
prasa kombatancka
„Legion”
prasa organizacji żydowskich
prasa organizacji inwalidzkich
the Second Republic of Poland
veterans’ organizations
the veterans’ press
disability organizations
the press of Jewish organizations
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2017, s. 187-204
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Cracow was an important location for veterans’ organizations in the Second Republic of Poland. Among many others, the first progressive associations of combatants were established there. Many of them were very active for the whole interwar period. One of the various forms of its activity was the veteran’s press. Most of the press titles were issued by “Związek Legionistów Polskich” (the Polish Legionaries Union). The earliest magazine was launched in 1928, however, the first issue of “Legion” (The Legion) – one of the most outstanding of all veterans’ periodicals – was published in 1929. During four years of its market presence “Legion” enjoyed considerable popularity as a magazine where many famous researchers, writers and politicians wished to publish their articles. The covers were designed by the students of Cracow Academy of Fine Arts and the magazine was printed on high-quality paper. Several other interesting titles were published at that time by organizations of Jewish combatants, yet the common problem of all veterans’ press was the budget – many of the titles were edited during the Great Depression, so it was extremely difficult to obtain advertisers and expand the limited group of readers.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Nota biograficzna: Janusz Mierzwa, dr hab., Uniwersytet Jagielloński. Zainteresowania badawcze: historia XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem biografistyki oraz dziejów społecznych, politycznych i rozwoju administracji.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8555
ISBN: 978-83-946177-3-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Mierzwa_Prasa_organizacji_kombatanckich.pdf303,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons