REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8533
Tytuł: Kobieta wobec polityki: strategie tożsamościowe w publicystyce tygodnika „Na Posterunku” (1917–1919)
Inne tytuły: Women vs. politics ‒ identity strategies in the journalistic writing of the „Na Posterunku” [„On the Outpost”] weekly (1917–1919)
Autorzy: Maj, Ewa
Słowa kluczowe: kobieta
polityka
strategia zadomowienia
strategia współobecności
women
politics
domestication strategy
co-presence strategy
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 43-56
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: „Na Posterunku” [„On the Outpost”] was a women’s weekly paper published by the Women’s League of the Superior National Committee. It disseminated information on the social, economic, pedagogical and ethical issues, referring to interpretation conventions, which approached gender as a special value. Its journalistic writing fostered the presence of women in the political domain, as well as determined identity strategies flowing from the granting of a new social and legal status to women, both during and after the Great War. It shaped the dichotomic model of identity building which was connected, on the one hand, with the domestication strategy, and on the other hand, with the co-presence strategy. The former enabled women to explore the peculiarities of politics, while the latter promoted the search for one’s own ways towards auto-creation as part of the unity of gender, without the need to uphold traditional social roles (including those of a wife, a mother and a caretaker). The editorial panel of the paper contributed to the shaping of a vision of the women’s elite comprising social and economic activists who encouraged the public to fight for equal rights.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Ewa Maj – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, komunikowanie polityczne, historia i współczesność prasy politycznej, źródła dyskursu w XX i XXI wieku
URI: http://hdl.handle.net/11320/8533
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7295-1759
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Maj_Kobieta_wobec_polityki.pdf607,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons