REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8512
Tytuł: Senaculum, czyli senat kobiet w Historia Augusta – dyskurs antychrześcijański czy mizoginizm?
Inne tytuły: Senaculum, or women’s senate in the Historia Augusta – anti-christian discourse or misogyny?
Autorzy: Suski, Robert
Słowa kluczowe: Historia Augusta
senaculum
mulierum senatum
Hieronim
kryzys III wieku
Historia Augusta [Augustan History]
Senaculum
Women’s Senate
Jerome
crisis of 3rd century AD
Data wydania: 2019
Data dodania: 29-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(6), 2019, s. 174-189
Abstrakt: W Historia Augusta, zbiorze biografii cesarskich, w których autor przyjął sześć fikcyjnych pseudonimów oraz ukrył czas napisania swojego dzieła, dwukrotnie pojawia się termin senaculum, senat kobiet. Dzieło to jest pełne nieprawdziwych faktów, więc instytucja została najprawdopodobniej wymyślona przez autora. Najczęściej widzi się w niej żart z listów Hieronima lub Nowego Testamentu. Uważam, że należy interpretować te wzmianki przez pryzmat antykobiecych uprzedzeń autora.
The Historia Augusta [Augustan History] is a specific collection of imperial biographies, which confirms the fact that its author wrote his work under six fictitious pseudonyms and lied about the time of its creation. It is not obvious when the Historia Augusta exactly was written, but surely after the time indicated by the author. Saneaculum (the Women’s Senate) is mentioned in the Historia Augusta twice, but, as the work is full of false facts, it is likely that the Women’s Senate was made up by the author. Historians most often perceive this institution as a joke referring to the letters of Saint Jerome or the New Testament. In this article, it is shown that mentions about the Saneaculum should rather be interpreted as anti-feminist prejudice of the author of the Historia Augusta.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Robert Suski – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Zatrudniony w Instytucie Historii i Nauk Politycznych. Badacz dziejów antyku. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii późnego Cesarstwa Rzymskiego, kryzysu wieku III, dziejów tetrarchii, historii politycznej, historii mentalności i kultury oraz późnoantycznej historiografii. Popularyzator wiedzy historycznej za pośrednictwem radia, publikacji popularnonaukowych i wykładów dla młodzieży licealnej.
E-mail: r.suski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8512
DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.08
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5227-2743
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2019, nr 1(6)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1_2019_R_Suski_Senaculum_czyli_senat_kobiet.pdf382,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons