REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8511
Tytuł: Obraz wyborów kontraktowych w Polsce na łamach prasy dla kobiet
Inne tytuły: The image of the ‘contract election’ in Poland in the women’s press
Autorzy: Szwed-Walczak, Anna
Słowa kluczowe: wybory kontraktowe
obraz wyborów
prasa dla kobiet w Polsce
1989
‘contract elections’
elections’ image
women’s press in Poland
Data wydania: 2019
Data dodania: 29-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(6), 2019, s. 151-173
Abstrakt: 4 czerwca 2019 r. minęła 30. rocznica wyborów kontraktowych w Polsce. Dla jednych stanowiła ona symbol zwycięstwa demokracji, dla innych była plebiscytem. Wybory będące konsekwencją porozumień przy Okrągłym Stole były z niepokojem oczekiwane zarówno przez stronę rządzącą, jak i solidarnościową opozycję. Celem badań było ukazanie obrazu wyborów kontraktowych w Polsce na łamach prasy dla kobiet. Cezura badawcza objęła okres od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu (luty 1989 r.) do końca lipca 1989 r. W toku badań postawiono pytania badawcze: 1) czy prasa dla kobiet prognozowała przemiany ustrojowe i jak odnosiła się do obrad Okrągłego Stołu, 2) w jakim wymiarze (społecznym, politycznym, gospodarczym) w czasopiśmie podejmowano wątek wyborów czerwcowych, 3) czy propagowano czytelnikom kandydatów na posłów i senatorów, a jeśli tak, to w jakiej formie (reklama, artykuł sponsorowany, wywiad), 4) jak na łamach prasy oceniano przygotowanie i przebieg wyborów do sejmu i senatu w 1989 r.
On 4 June 2019, it was the 30th anniversary of the ‘contract elections’ in Poland. For some, it was a symbol of the victory of democracy, for others it was a plebiscite. The elections, being a consequence of the agreements of the Polish Round Table Talks, were awaited with concern by both the government and the opposition. The main purpose of this study was to investigate image of the ‘contract elections’ in Poland in the women’s press. The subject of the research were the magazines ‘Kobieta i Życie’ [‘Women and Life’], ‘Uroda’ [‘Beauty’], ‘Przyjaciółka’ [‘Girlfriend’], ‘Zwierciadło’ [‘Mirror’] published after the end of the Round Table Talks until the end of June 1989. In the course of the research, the following questions were posed: 1) Whether the women’s press forecasted the political changes and how it referred to the Round Table talks?, 2) In what dimension (social, political, economic) the subject ‘contract election’ was present in the journal; 3) Whether editorial offices promoted candidates for deputies and senators to readers, if so in what form (advertisement, sponsored articles, interviews); 4) How the preparation and conduct of the Sejm and Senate elections in 1989 were assessed in the women’s press?
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Anna Szwed-Walczak – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, prasa polityczna, komunikowanie polityczne, publicystyka polityczna, historia i działalność ruchu narodowego. Członkostwo w organizacjach: sekretarz lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
E-mail: anna.szwed-walczak@umcs.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8511
DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.07
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9878-1401
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2019, nr 1(6)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1_2019_A_Szwed-Walczak_Obraz_wyborow_kontraktowych_w_Polsce.pdf388,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons