REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8493
Tytuł: Dziedzictwo zmityzowanej świadomości człowieka Kresów w literackim dorobku Czesława Miłosza
Autorzy: Szóstak, Anna
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 635-644
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ANNA SZÓSTAK, dr hab., prof. UZ. W Zakładzie Literatury XX i XXI wieku kieruje Pracownią Literatury Współczesnej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kilku zasadniczych kręgów problemowych i tematycznych, do których należą: poezja lingwistyczna sytuująca się na pograniczu literatury dziecięcej i wysokoartystycznej, wątki metafizyczne i dylematy ideowe w poezji i prozie dwudziestowiecznej, wieloaspektowy charakter mitu we współczesnej literaturze polskiej oraz krytyka literacka. Autorka książek: Nurt lingwistyczny we współczesnej polskiej poezji dziecięcej (Zielona Góra 2000), Od modernizmu do lingwizmu. O przemianach w twórczości Jana Brzechwy (Kraków 2003), W poszukiwaniu tożsamości. Liryczne horyzonty mitu dzieciństwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku (Zielona Góra 2007), jak również Między mitem a rzeczywistością. Topos dzieciństwa w prozie polskiej po roku 1989 (Zielona Góra 2012).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8493
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Szostak_Dziedzictwo_zmityzowanej.pdf321,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.