REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8490
Tytuł: Inspiracje duchowością Dalekiego Wschodu w dziele poetyckim Czesława Miłosza
Autorzy: Zarębianka, Zofia
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 597-601
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ZOFIA ZARĘBIANKA, prof. dr hab., historyk literatury XX wieku, poetka, eseistka, krytyk literacki, członek Komisji Historycznoliterackiej PAN, Pen Clubu oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pracuje w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; stale współpracuje z miesięcznikiem literackim „Topos” oraz z kwartalnikiem „Życie Duchowe”. Autorka ponad 200 artykułów i 12 książek, m.in. Zakorzenienia Anny Kamieńskiej (Kraków 1997), Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych (Bydgoszcz 2001), Czytanie sacrum (Kraków 2008). Jej wiersze były tłumaczone na język angielski i czeski.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8490
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_Zarebianka_Inspiracje_duchowoscia_Dalekiego_Wschodu.pdf299,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.