REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8487
Tytuł: Memento dla prowincji. O Miedziance. Historii znikania Filipa Springera
Autorzy: Gieba, Kamila
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 561-568
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: KAMILA GIEBA, mgr, doktorantka w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat lubuskiej literatury osadniczej i literackich obrazów powojennych przymusowych migracji na ziemie odzyskane (opiekun naukowy: prof. UZ dr hab. Małgorzata Mikołajczak). Publikuje w czasopismach „Pro Libris”, „Fraza” i „Odra”. Zainteresowania badawcze: zagadnienia związane ze zwrotem kulturowym w literaturoznawstwie i nowymi metodologiami badań literackich (np. geopoetyka, nowy regionalizm, humanistyka nieantropocentryczna, postzależność). Autorka artykułu: Oswajanie miejsca-palimpsestu. Literatura środkowego Nadodrza po 1989 roku a kwestia przestrzeni polsko-niemieckiej. Współredaktorka (wraz z M. Mikołajczak oraz M. Sobczak) tomu Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii (Zielona Góra 2013).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8487
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Gieba_Memento_dla_prowincji.pdf325,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.