REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8483
Tytuł: Z refleksji Franza von Baadera o Wschodzie
Autorzy: Sawicka-Lewczuk, Barbara
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 523-529
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: BARBARA SAWICKA-LEWCZUK, dr, absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie mieszka w Niemczech. Autorka artykułów i szkiców o twórczości Norwida, Słowackiego, Leśmiana i Staffa. Obroniła rozprawę doktorską: Idea poświęcenia i ofiary w dramatach Juliusza Słowackiego, napisaną pod kierunkiem prof. Haliny Krukowskiej. Autorka licznych studiów, w tym: Tragedia „Ludzi natchnienia i zachwytu”: „Ksiądz Marek” w lekturze Karola Libelta (2005); Symbolika świątyni prawosławnej w twórczości Słowackiego. Rekonesans (2004), O sposobie oglądania Wschodu przez Słowackiego mistycznego. Prolegomena (2004).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8483
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Sawicka-Lewczuk_Z_refleksji_Franza_von_Baadera.pdf338,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)