REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8474
Tytuł: Wilno międzywojenne – kresowe? Regionalne? Pograniczne?
Autorzy: Bujnicki, Tadeusz
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 417-426
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: TADEUSZ BUJNICKI, prof. dr hab., em. prof. UJ, historyk literatury polskiej. Pracował m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim (1955–1973 i 1986–2003), Uniwersytecie Śląskim (1973–1986), WSP w Rzeszowie (1996–1999). Obecnie pracownik UW. W latach 1993–1995 wykładowca na polonistyce Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus Uniwersitetas). Członek Komitetu Nauk o Literaturze (2009–2011), Oddziału Historyczno-literackiego PAN w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego „Ruchu Literackiego”. Profesor honorowy Uniwersytetu Opolskiego. Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zainteresowania badawcze: proza historyczna XIX wieku, twórczość Henryka Sienkiewicza, literatura i kultura pogranicza północno-wschodniego [Litwa, Wilno, Łotwa (dawn. Inflanty Polskie)], polska literatura rewolucyjna (Broniewski). Autor licznych publikacji, choćby: Sienkiewicz i historia (Warszawa 1981), Sienkiewicza powieści z lat dawnych (Kraków 1996), Szkice wileńskie (Kraków 2002), W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie (Warszawa 2010). Redaktor Tomu: Teodor Bujnicki. Ostatni bard Wielkiego Księstwa Litewskiego (Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia, Białystok 2013).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8474
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Bujnicki_Wilno_miedzywojenne.pdf323,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.