REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8456
Tytuł: Bukowina Olgi Kobylańskiej: przyroda, kobieta, modernizm
Autorzy: Papla, Eulalia
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 597-607
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: EULALIA PAPLA, dr, rusycystka i ukrainistka, emerytowany nauczyciel akademicki (Uniwersytet Jagielloński). Zainteresowania badawcze: dzieje literatury rosyjskiej i ukraińskiej XIX i XX wieku, antyk i sacrum w literaturze, intertekstualność, związki muzyki i słowa. Napisał książki: Akmeizm. Geneza i program (Wrocław 1980), Poetyka. Skrypt dla studentów filologii ukraińskiej. Cz. I. Stylistyka. Cz. II. Wersologia (Kraków 1994), Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego – dla studentów filologii ukraińskiej (Kraków 2001). Artykuły o rosyjskiej i ukraińskiej poezji XIX i XX wieku (I. Annienski, M. Gumilow, A. Tarkowski, neoklasycy kijowscy i in.). Związki literatur i muzyki: eseje o A. Achmatowej, M. Cwietajewej, B. I. Antonyczu oraz hasła biograficzne do Encyklopedii Muzycznej PWM (oprócz w/w – O. Mandelsztam, B. Pasternak, A. Puszkin).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8456
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Papla_Bukowina_Olgi_Kobylanskiej.pdf392,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.