REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8447
Tytuł: Między dwiema liniami Curzona, czyli Białoruś w polskiej prozie emigracyjnej
Autorzy: Sucharski, Tadeusz
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 463-491
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Abstrakt: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: TADEUSZ SUCHARSKI, dr hab., prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierownik Zakładu Modernizmu i Literatury Najnowszej AP, prorektor AP. Zainteresowania badawcze: literaturoznawstwo, historia literatury polskiej XX wieku, twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, polskie poszukiwania „innej Rosji”. Wydał książki: Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego (Lublin 2002) oraz Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji (Gdańsk 2008). Publikował w „Pamiętniku Literackim” i „Kresach”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8447
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Sucharski_Miedzy_dwiema_liniami_Curzona.pdf518,75 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.