REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8442
Tytuł: Wschód, Kresy, getto – mit polityczny i totalitaryzm
Autorzy: Kuciński, Paweł
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 409-425
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: PAWEŁ KUCIŃSKI, dr, adiunkt, pracownik w Katedrze kultury XX wieku Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do jego zainteresowań badawczych należą miedzy innymi: komunikacja w przestrzeni publicznej; recepcja sztuki (gł. literatury) we współczesności; kategorie nowoczesności, historii jako kategorie tożsamościowe/kulturowe; problematyka dystansu międzyludzkiego; kategorie estetyczne – groteska, ironia – ich związek ze sferą publiczną oraz literatura XX wieku (szczególnie dwudziestolecia międzywojennego). Autor wielu studiów, w tym: Nowoczesności nacjonalistycznej. Czytając Wasilewskiego (2005), Mitu politycznego. Wykluczających narracji narodowych Jerzego Pietrkiewicza (2008) a także Wschodu i kresów. Nacjonalistycznych mitologizacji ziem wschodnich w II Rzeczpospolitej (2012).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8442
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Kucinski_Wschod_Kresy_getto_–_mit_polityczny_i_totalitaryzm.pdf348,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.