REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8435
Tytuł: Czy edukacja winna przedstawiać prawdę o kresach wschodnich, czy kultywować mity i stereotypy?
Autorzy: Nikitorowicz, Jerzy
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 307-325
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: JERZY NIKITOROWICZ, prof. zw. dr hab., pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2005–2012 piastował funkcję rektora UwB. Od 1993 do 2005 roku był też dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Zainteresowania badawcze: edukacja regionalna, edukacja międzykulturowa, pedagogika społeczna, socjologia rodziny, kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Autor ośmiu rozpraw naukowych, w tym: Udziału dziecka w organizacji życia rodzinnego (Warszawa 1987), Edukacji regionalnej i międzykulturowej (Warszawa 2009) oraz Grup etnicznych w wielokulturowym świecie (Sopot 2010). Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 czerwca 2006 roku „za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów” został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8435
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WNoE)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Nikitorowicz_Czy_edukacja_winna_przedstawiac_prawde_o_kresach_wschodnich.pdf442,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.