REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8433
Tytuł: Dystrybucyjny opis składniowy jednostki robić – cechy leksemu czasownikowego i komponentu związku frazeologicznego
Autorzy: Andrejewicz, Urszula
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 281-294
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: URSZULA ANDREJEWICZ, dr, adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: formalny opis współczesnego języka polskiego, zwłaszcza płaszczyzny fleksyjnej, składniowej i frazeologicznej; problemy związane z nauczaniem gramatyki opisowej języka polskiego. Autorka licznych studiów, w tym: Homonimii grup imiennych w zdaniach współczesnej polszczyzny (1983); Funkcji składniowych wybranych frazeologizmów polskich z komponentem czasownikowym (2007) oraz Frazeologizmy z komponentem czasownikowym w języku polskim i węgierskim – analiza porównawcza wybranych jednostek (z Robertem Wołoszem, 2011). Opublikowała książkę zatytułowaną Polskie zaimki rzeczowne w ujęciu gramatycznym (Białystok 2001).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8433
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
U_Andrejewicz_Dystrybucyjny_opis_skladniowy_jednostki_robic.pdf436,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.