REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8427
Tytuł: Grecka podróż Herberta
Autorzy: Kalinowska, Maria
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 207-214
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MARIA KALINOWSKA, prof. dr hab., pracownik Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: twórczość „wielkich romantyków polskich” (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), zwłaszcza w aspekcie problematyki egzystencjalnej oraz struktury dramatu; dramat romantyczny i jego teatralne inscenizacje; teatr Reduta, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mieczysława Limanowskiego; edytorstwo i tekstologia utworów romantycznych (zwłaszcza poezji Mickiewicza), jak również romantyczna recepcja antyku, ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków, recepcja Grecji antycznej i nowożytnej przez romantyków. Autorka następujących książek badawczych: Mowa i milczenie – romantyczne antynomie samotności (Warszawa 1989), Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej (Toruń 1994), Los, miłość, sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji (Toruń 2003), a także Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. Glosy (Gdańsk 2011).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8427
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Kalinowska_Grecka_podroz_Herberta.pdf297,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.