REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8425
Tytuł: Wędrówki na Kresy polskości w międzywojennej prozie dla młodzieży
Autorzy: Budrewicz, Zofia
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 169-181
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ZOFIA BUDREWICZ, dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pracownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UP; kierownik Filologicznych Studiów Doktoranckich oraz kierownik Pracowni Edukacji Polonistycznej, członek Międzynarodowego Centrum Towarzystwa im Adama Mickiewicza (Grodno). Prowadzi badania nad szkolnymi formami i metodami kształceniem literacko-kulturowego oraz tradycji i współczesności wychowania regionalnego w szkołach podstawowych i średnich oraz nad kulturą współczesną w edukacji polonistycznej, szkolną czytanką literacką, jej genezą, strukturą i funkcją w polonistyce międzywojennej, obecnością pisarzy w dawnej i współczesnej edukacji humanistycznej (np. M. Konopnickiej, B. Prusa, W. Orkana, S. Wasylewskiego). Autorka następujących książek: Czytanka literacka w gimnazjum. Geneza, struktura, funkcje (Kraków 2003) oraz Wydobyte z zapomnienia. Propozycje lektur dla szkoły podstawowej i gimnazjum (Kraków 2006).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8425
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_Budrewicz_Wedrowki_na_Kresy_polskosci_w_miedzywojennej_prozie_dla_młodziezy.pdf440,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.