REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8423
Tytuł: Niespodziewana chwila z Kirkorem
Autorzy: Bachórz, Józef
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 147-158
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: JÓZEF BACHÓRZ, prof. dr hab., w latach 1974–2004 pracował w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest m.in. członkiem honorowym Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Zainteresowania badawcze: historia literatury polskiej XIX wieku (twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Korzeniowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej i Henryka Sienkiewicza). W kręgu jego zainteresowań znajduje się także problematyka morska, pomorsko-gdańska współczesność (poezja F. Fenikowskiego, twórczość Róży Ostrowskiej) oraz zjawisko tak zwanej „literatury popularnej”. Autor szeregu rozpraw naukowych, w tym: Poszukiwania realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831–1863 (Gdańsk 1972), „Złączenia się z burzą...”. Tuzina studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki (Gdańsk 2005), jak również Spotkań z „Lalką”. Mendla studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa (Gdańsk 2010). W 2003 roku otrzymał nagrodę im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8423
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Bachorz_Niespodziewana_chwila_z_Kirkorem.pdf409,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.