REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8419
Tytuł: Wartości narodowe na pograniczu kultur i światopoglądów
Autorzy: Bracka, Mariya
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 115-123
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MARIYA BRACKA, dr, asystent Katedry Polonistyki, habilitantka Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina). Autorka dwóch monografii (М. Брацка, Етнічна парадигма поезії „української школи” польського романтизму, Київ 2009, М. Брацка, Перепрочитання „української школи” польського романтизму, Київ 2010) oraz ponad 35 artykułów naukowych, opublikowanych w Ukrainie, Polsce, Litwie, Macedonii. Współredaktorka nr X „Slawistyki” Mistrz i Jego przyjaciele (Gdańsk 2006, we współredakcji z A. Brackim) oraz pięciu tomów „Kijowskich Studiów Polonistycznych” (t. XV, Kijów 2009; t. XVI, Kijów 2010; t. XVII, Kijów 2010; t. XVIII, Kijów 2011, t. XIX, Kijów 2012, redaktor naczelny R. Radyszewski). Współorganizator szeregu międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce i Ukrainie (ostatnia – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Biuletyn Polsko-Ukraiński”: europejska tradycja dialogu kultur, Kijów – Irpiń, 22-24 września 2010). Krąg zainteresowań naukowych: historia literatury polskiej oraz ukraińskiej XIX wieku, historia literatury pogranicza polsko-ukraińskiego XIX wieku, komparatystyka literacka, studia kulturowe, studia postkolonialne. Przygotowała rozprawę habilitacyjną o polskiej prozie ukraińskiego pogranicza w XIX wieku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8419
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bracka_Wartosci_narodowe_na_pograniczu_kultur_i_swiatopogladow.pdf344,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.