REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8418
Tytuł: O niemożliwości dialogu międzykulturowego. Teza prowokacyjna
Autorzy: Saganiak, Magdalena
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 93-113
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MAGDALENA SAGANIAK, dr hab., prof. UKSW, kierownik Katedry Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opiekun naukowego Koła Literackiego Studentów UKSW. Obroniła rozprawę doktorską Symbol i znak w genezyjskich dramatach J. Słowackiego na tle romantycznej teorii poezji. Autorka licznych prac o twórczości Mickiewicza i Słowackiego. Opublikowała książki: Mistyka i wyobraźnia. Słowackiego romantyczna teoria poezji (Warszawa 2000), Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego (Warszawa 2009). Redaktorka tomów: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. Studia, Warszawa 2010 (z T. Kostkiewiczową) Ż jak Żoliborz. Poetycki pejzaż Żoliborza. Pokłosie konkursów literackich „Żoliborz w poezji” (Warszawa 2012).
Opis: Autorka niniejszego szkicu od wielu lat jest współpracownikiem Laboratorium Przekładu Międzykulturowego, założonego i prowadzonego w Warszawie przez dr Ludwikę Malewską-Mostowicz [dr Louvain la Neuve w Belgii oraz ATK (UKSW) w Warszawie]. Metodologia Laboratorium opiera się przede wszystkim na semiotyce i fenomenologii, a także na odwołaniu do uniwersalnych wątków kultury europejskiej. Centralną kategorią, używaną przez L. Malewską-Mostowicz, jest paradoks komunikacji, traktowany w świetle późnej filozofii Husserla, odczytanej z jego manuskryptów. Zajmując się przekładem międzykulturowym Malewska-Mostowicz zwraca uwagę na kwestię uniwersalnego a priori przekładu, które należy ujmować w kontekście paradoksu. W tych kwestiach zobacz: L. Malewska-Mostowicz, Problem przekładu międzykulturowego. Ten i inne materiały Laboratorium Przekładu Międzykulturowego można obejrzeć na stronie: http://www.lpm.edu.pl. Prezentuję poglądy częściowo polemiczne wobec badań Ludwiki Mostowicz.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8418
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Saganiak_O_niemozliwosci_dialogu_miedzykulturowego.pdf437,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.