REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8414
Tytuł: Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie jako składnik kulturowego uniwersum I Rzeczypospolitej
Autorzy: Naumow, Aleksander
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 55-61
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;3
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;1
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ALEKSANDER NAUMOW, prof. zw. dr hab., slawista literaturoznawca, mediewista, historyk kultury, obecnie wykłada na Università Ca’ Foscari w Wenecji. Główne dziedziny zainteresowań: duchowość i teologia chrześcijaństwa wschodniego, literatura cerkiewnosłowiańska (starobułgarska, staroserbska, staroruska), rola Biblii w kulturze Słowian, rękopisy cyrylickie. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Autor wielu książek badawczych, w tym: Apokryfów w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej (Wrocław 1976), Domus divisa. Studiów nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej (Kraków 2002), jak również Staro i novo. Studije o kniževnosti pravoslanih Slovena (Niš 209).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8414
ISBN: 978-83-63470-13-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.